Aandacht en zorg
voor ieder kind

AANDACHT EN EXTRA ZORG

Heel normaal op De Borchstee

Persoonlijke aandacht voor ieder kind, daar is De Borchstee erg goed in. Linda Prins (coördinator sociale veiligheid) begeleidt leerlingen. Dit kan één op één of in een groepje. “We hebben zeker niet meer kinderen op school, die extra zorg nodig hebben maar we hebben wel een beter vangnet,” zo legt Linda Prins uit.

Haar ogen beginnen te stralen als ze vertelt over haar werk. “Deze kinderen vormen voor mij een heerlijke uitdaging. Ik heb de schone taak om ze te leren vriendschap te sluiten met de speciale eigenschap die ze hebben meegekregen.” Linda begrijpt dat dat niet altijd makkelijk is voor de kinderen. “Maak mij deelgenoot van jouw denkwereld en ik vertel je hoe de mijne in elkaar zit. Ik zet in op wederzijds begrip en respect voor het anders zijn. Je hebt lastige maar ook mooie kanten. Als we dat van elkaar begrijpen, dan komen we er wel.”

"Ze kunnen het vaak prima oplossen
met een klein
beetje hulp.”

Ouders voelen dat hun kind gezien wordt

De coördinator sociale veiligheid begeleidt in de basis kinderen die vroeger het zogeheten rugzakje hadden. Haar taken zijn divers. Van het helpen bij rekenwerk en concentratieproblemen tot het begeleiden bij het plannen of het voorbereiden van een spreekbeurt. Ouders voelen dat hun kind gezien wordt en dat wordt als zeer prettig ervaren. Zij voelen meer rust thuis als het kind ook rust op school vindt. De leerkracht legt de aanvraag voor ondersteuning bij de intern begeleider, die kijkt wat de mogelijkheden zijn.

Werken aan zelfstandigheid

Het uitgangspunt is altijd werken aan meer zelfstandigheid. Linda Prins legt dit graag uit aan de hand van een voorbeeld. “Als ik een kind begeleid dat moeite heeft met het verwerken van prikkels komt hij in begin iedere dag even zijn verhaal doen. Langzaam gaat dat terug naar drie keer per week. Als de leerling naar het voortgezet onderwijs gaat, is dat nog maar eens per twee weken omdat dit ook op de middelbare school bereikbaar is".


Meer in hun mars dan alleen hulp vragen

Kinderen in hun kracht zetten. Dat is waar Linda Prins het meeste van geniet. “Met een leerling die zegt ‘Ik durf niet’ ga ik graag aan de slag.

Wat durf je niet? Wat heb je nodig om dit wel zelf aan te kunnen? Kinderen hebben meer in hun mars dan alleen heel hard naar de juf te rennen. Ze kunnen het vaak prima oplossen met een klein beetje hulp.” Eerlijkheid staat voorop bij de begeleiding. “Als ik zeg ‘jou vind ik geweldig, maar je gedrag niet altijd’ weet het kind waar het nog aan kan werken. Dat is toch het mooiste? We werken samen om kinderen tot bloei te laten komen en te laten leren in de klas. Ik ben een geluksvogel dat ik dit werk mag doen.”