Ouders maken
het onderwijs beter

OUDERS MAKEN HET ONDERWIJS BETER

Ouderbetrokkenheid is beter voor elk kind

Ouders kennen hun kind het beste. Zij hebben grote invloed op hun zoon of dochter zijn belangrijk voor de schoolprestaties. De Borchstee wil op allerlei gebieden samenwerken met ouders. Dit alles in het belang van de kinderen. Ouders worden betrokken bij het tot stand komen van beleid. Dit zijn niet alleen de leden van de Medezeggenschapsraad, maar ook andere ouders. Tijdens een World Café wordt er stevig gediscussieerd over bijvoorbeeld de rapportages van de kinderen. De deur staat altijd open, zodat de belangrijkste personen rondom kinderen met elkaar in gesprek blijven. Dit komt elk kind ten goede.

Een ouder...

Teresa Heeringa woont tussen drie scholen in en had dus ruime keus toen haar oudste zoon naar school ging. Het werd zonder twijfel De Borchstee. “Leerlingen weten hier waar ze aan toe zijn. De leerkrachten zijn ook voor ons goed benaderbaar en ik hou van de normen en waarden die ze hier meekrijgen. Onze drie jongens voelen zich thuis hier.”

“Leerlingen weten
hier waar ze aan toe zijn”

Er wordt naar mij geluisterd

In de groepen van haar drie zoons is Teresa te spreken over de sfeer. “Het is heus niet allemaal perfect hoor,” vertelt ze met een glimlach. “Maar als er een keer iets is, dan kan ik daarover in gesprek en heb ik het gevoel dat er goed naar mij geluisterd wordt.” Zelf is Teresa ook graag op school. Ze is voorzitter van de oudercommissie en helpt graag mee met activiteiten. “Maar als er een keer iets is, dan kan ik daarover in gesprek en heb ik het gevoel dat er goed naar mij geluisterd wordt.” Zelf is Teresa ook graag op school. Ze is voorzitter van de oudercommissie en helpt graag mee met activiteiten.

Samen het onderwijs nog leuker maken

De leden van de oudercommissie schenken onder meer koffie op ouderavonden, regelen diverse toernooien en zijn betrokken bij de avondvierdaagse en het Sinterklaas- en Kerstfeest. “Met veel ouders die allemaal wat tijd investeren, maak je het onderwijs nog leuker!”