Colofon

Dit magazine is een interactieve uitgave van stichting De Meent.
De Meent vormt het bestuur over vijf protestants-christelijke basisscholen in Elburg, ’t Harde en Doornspijk. Dit zijn scholen met
een eigen visie en een eigen profiel.


Redactie: Jessica van den Bergh - VogaMedia

Vormgeving: Ronald Talen - VogaMedia

Fotografie: Ursula van de Bunte - Ursula Fotografie

Weitakkerstraat 8 | 8081 XX Elburg | 0525 65 53 68

info@demeent.nu | www.demeent.nu

Zonder toestemming van stichting De Meent mogen geen artikelen foto’s worden overgenomen voor andere publicaties.