Samenwerken met digitale mogelijkheden

GEPERSONALISEERD LEREN

door digitale mogelijkheden

Het individuele kind staat voorop op De Borchstee. “Dit biedt kansen, met name in de digitale leeromgeving,” legt Marian Docter, één van de Interne Begeleiders uit. “Het is anders dan toen we zelf op school zaten en iedereen dezelfde les volgde. We willen echt afstemmen op het niveau van de leerlijn van het kind in plaats van alleen de methode te volgen.”


Het digitale leren heeft voor- en tegenstanders. Noem het woord Chromebook en er zijn ouders die dat niet in de klas vinden passen. “Het Chromebook als enige middel in het onderwijs wijs ik af, maar ICT-middelen bieden enorm veel kansen binnen het onderwijs. De leerling werkt altijd op zijn eigen niveau, dit kan echt niet met papieren methodes. Daarbij levert het de leerkracht tijd op. Die kan dan meer individuele instructie geven. De leerkracht blijft de regie voeren, maar geeft op deze manier steeds meer ruimte voor de kinderen. Zij kunnen met hun eigen leerdoelen aan de slag.”

Leerkracht en computer werken samen

De Borchstee gebruikt het digitale leermiddel Snappet nadrukkelijk als middel om de leerstof af te stemmen op de leerling. Doel van rekenen is om het kind rekenvaardig te maken. Daarvoor gaan we uiteraard ook regelmatig met materialen naar buiten om dingen te ontdekken. Uiteindelijk weet de leerling welke strategie hij gebruikt om tot een antwoord te komen. Daarnaast blijven vaardigheden van de leerkracht het allerbelangrijkste, vindt Marian Docter. “Hoe geef je feedback? Hoe stel je doelen? Hoe benader je het kind? Didactische en coachende vaardigheden zijn zo belangrijk om het beste uit iedere leerling te halen. Pas als je het kind ziet, weet je wat het nodig heeft.”

“Het Chromebook biedt
enorm veel kansen
binnen het onderwijs”

Genieten van de digitale mogelijkheden

Hoe past samenwerken bij digitaal werken? “Kinderen onderzoeken en ontdekken. Daar kun je ook samen de computer bij gebruiken. Leerkrachten kunnen kiezen wat het kind nodig heeft. Vanaf groep 4 werken alle groepen met Snappet op Chromebooks. Daarnaast kiezen we bij ieder vak de lessen die passen bij de onderwijsbehoefte van de groep of de individuele leerling. Het is genieten om te zien welke mogelijkheden er allemaal zijn in deze tijd.