Aansluiten
bij de ontwikkeling
van het kind

WE ZOEKEN UIT WAT JE KIND NODIG HEEFT

Als je je gehoord en gezien voelt, kom je tot leren

De intern begeleiders Petra Koekkoek en Marian Docter zijn trots op De Borchstee. Ze werken in een lerend team, een team dat bij wil blijven en zich continu wil ontwikkelen. “Dat is geweldig voor de kinderen, zo kunnen ook zij zich ontwikkelen. Want dat is ons doel.”

De Intern Begeleiders, kortweg IB’ers, zijn verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en de coaching en begeleiding van de leerkrachten. Ook geven zij, met de directeur, gestalte aan de onderwijsvisie en het uitzetten van lijnen met betrekking tot de pedagogische en didactische aanpak binnen de school.

Extra handen zorgen voor stapje extra

Marian vindt het de normaalste zaak van de wereld dat er voor ieder kind plaats is op school. “Of je nu aan de onder- of bovenkant zit qua leervermogen, we zien wat je nodig hebt en spelen daarop in.

We willen de kinderen zoveel mogelijk ondersteunen en in de buurt naar school laten gaan. Ik ben heel blij dat wij binnen de school een onderwijsassistent, een leraarondersteuner, coördinator sociale veiligheid en veel stagiaires hebben. Die extra handen in de klas zorgen er voor dat we net dat stapje extra kunnen doen.”

"Je moet nee
durven zeggen
en buitensluiten
doen we niet"

Geen toetsen voor kleuters

De dames zijn duidelijk als het om het ‘toetsen’ van kleuters gaat. In principe geen toetsen bij kleuters, tenzij we specifiekere informatie willen hebben over de ontwikkeling van de kleuter.

“We observeren de kinderen en volgen ze met een leerlingvolgsysteem,” zo redeneert Petra.


Wat heeft de klas nodig?

Hoe ga je met elkaar om? Je moet nee durven zeggen en buitensluiten doen we niet. Het zijn slechts voorbeelden van hoe we met elkaar omgaan op De Borchstee. Je mag zijn wie je bent en je laat een ander ook zijn wie hij is. Zo zorg je er samen voor dat je een plezierige sfeer in de groep hebt. “We zoeken uit wat de klas of het kind nodig heeft. Dat bepaalt in onze ogen het onderwijs. Als je je gehoord en gezien voelt, kom je tot leren. Zorg en ruimte voor ieder kind, daar gaat het om.”