Waarom kiezen voor
De Borchstee

WAAROM KIES JE VOOR DE BORCHSTEE

Zorg en ruimte voor ieder kind!

Betrokkenheid van kinderen en onderwijs op maat zijn de kernbegrippen voor De Borchstee. Hiervoor halen we alles uit de kast. In het proces naar gepersonaliseerd leren worden veel ICT-middelen gebruikt.


Een onderzoekende school. Zo beschrijft directeur Mees Hendriksen De Borchstee. “De leerlingen krijgen vaak onderzoeksvragen voorgeschoteld. Met hun eigen Chromebook gaan ze in groepjes of duo’s op zoek naar de antwoorden. Na deze zoektocht worden de antwoorden in de groep met elkaar gedeeld.”

“Er zijn veel stagiaires in school. Daarvoor werken we samen met de opleidingen Viaa en Deltion. De studenten zijn hier om te leren in het werkveld te werken. De school heeft daar veel voordeel bij. We zijn een opleidingsschool en zo blijf je goed in contact met de opleiding en dat komt het onderwijs ten goede.”

Christelijke identiteit

De samenwerking met Viaa is een bewuste keuze. “Deze opleiding sluit erg goed bij onze protestants-christelijke identiteit.” De Borchstee staat open voor iedereen. Voorwaarde is wel dat de identiteit wordt gerespecteerd. “We vieren de christelijke feestdagen in de kerk en op

school. Daar verwachten we dan ook alle ouders en leerlingen voor een gezamenlijke viering.” In de klassen worden bijbelverhalen verteld en liederen gezongen. De gebedsgroep van ouders komt maandelijks bij elkaar. Kinderen en ouders kunnen onderwerpen voor gebed aandragen door een briefje in het gebedshuisje te doen.

Omzien naar elkaar

Omzien naar elkaar hoort er als vanzelfsprekend bij, zo vindt Mees Hendriksen. “Met bewoners uit het naastgelegen bejaardenhuis werken we samen in hun moestuin. Met regelmaat komen kinderen mij vragen of zij een actie op school mogen houden. Het gaat dan altijd om onze naaste medemensen. Prachtig als het initiatief bij kinderen ligt. Door het schooljaar heen sparen we samen voor een goed doel dichtbij of ver weg.”

Sportieve school

De Borchstee staat bekend als een sportieve school die regelmatig op sporttoernooien te vinden is.. “We doen mee met georganiseerde sporttoernooien in de omgeving. Het plein biedt ook de mogelijkheid om lekker bezig te zijn. We zijn blij met de intensieve samenwerking met stichting Wiel.”


Open, betrokken en gemoedelijk

Directeur Hendriksen blijft enthousiast vertellen als je hem zijn gang laat gaan. Dus… de school in drie woorden graag… Hij hoeft niet lang na te denken. “Open, betrokken en gemoedelijk. Dat kunt u het beste zelf komen bekijken tijdens een rondleiding!”