Identiteit

moet je doen!

Samen maken we de wereld een beetje mooier

Identiteit moet je doen!

Op de Wildemaet leven en werken we vanuit het geloof dat God liefde is. Vanuit ons geloof willen wij op een respectvolle, eerlijke en open manier met elkaar samen werken en leven. Wij gaan uit van het feit dat elk kind uniek is.

Leerkracht Ans van der Beek legt uit dat de christelijke identiteit in meer dingen terugkomt dan alleen tijdens de godsdienstlessen. “We proberen kinderen te leren hoe je met elkaar omgaat, ook dat heeft met de christelijke identiteit te maken. De liefde tot God en tot je naaste willen we meegeven.” Een gebedsgroep bestaande uit diverse ouders komt elke maand bij ons op school bijeen om te bidden en te danken voor dingen die vanuit leerkrachten en kinderen aan hen worden aangereikt en voor wat zij zelf naar voren willen brengen.

Bijbelonderwijs

Om ons Bijbelonderwijs bij de tijd te houden, hebben we afgelopen jaar gekozen voor een nieuw Bijbelrooster, een nieuwe liedlijst en voor alle groepen is de SamenleesBijbel aangeschaft. We vinden het belangrijk dat naast de vertelde verhalen ook kinderen visueel mee kunnen beleven wat er allemaal te leren valt uit de Bijbel. In het kader daarvan hebben we de digitale Bijbelmethodiek: Levend Water aangeschaft.

Kerstwandeling een groot succes

Bijbelse geschiedenis wordt als vak gegeven op school. De kinderen leren Bijbelse liederen. Dit alles naast de dagelijkse dagopeningen en het lezen uit de Bijbel. Ieder jaar vieren we de christelijke feesten Kerst, Pasen en Pinksteren samen met de kinderen.

De ene keer is dit een viering in de kerk, de andere keer op school. Daarbij wordt ook Advent en de Lijdenstijd met alle kinderen in de hal van de school gevierd. Afgelopen jaar werd er voor het eerst een kerstwandeling door de wijk georganiseerd. In diverse tuinen waren delen van het kerstverhaal te zien. Deze viering werd zeer gewaardeerd door de ouders en de buurtbewoners.

Steun voor goede doelen

Geld inzamelen voor goede doelen is heel normaal op De Wildemaet. Leerlingen die zich inzetten voor goede doelen worden ondersteund door inzamelingen op school. Ieder zendingsdoel wordt uitgebreid in de klas belicht zodat kinderen ook weten waarvoor geld wordt gespaard. Zo heeft afgelopen jaar leerkracht Mirjam van Hoorn samen met haar dochter meegedaan aan de Alpe d’HuZes. Zij hebben geld ingezameld voor KWF. De kinderen van De Wildemaet dragen hun steentje bij door mee te doen aan de flessenactie.

“De liefde tot

God en tot je
naaste willen
we meegeven”

September voor kerk, school en gezin

Ieder jaar in september staan kerk, school en gezin centraal. Er wordt gewerkt rondom een thema dat bij de christelijke kinderboekenmaand hoort. Zo worden er bijbelverhalen verteld, liederen geleerd, werkstukken gemaakt en komen er voorgangers van diverse kerken op bezoek. Dit wordt afgesloten op de laatste zondag van september met kerkdiensten in de gemeente Elburg. De meeste kinderen gaan naar de kerk waar ze altijd naar toe gaan. Kinderen die normaal op zondag niet naar de kerk gaan, nemen vaak hun ouders mee om hun werkstuk te bekijken en de viering mee te maken.