Colofon

Dit magazine is een interactieve uitgave van stichting De Meent. De Meent vormt het bestuur over vijf protestants-christelijke basisscholen in Elburg, ’t Harde en Doornspijk. Dit zijn scholen met een eigen visie en een eigen profiel.

Redactie: De Meent

Vormgeving: Ronald Talen - VogaMedia Fotografie: Ursula van de Bunte - Ursula Fotografie

Weitakkerstraat 8 | 8081 XX Elburg

Zonder toestemming van stichting De Meent mogen geen artikelen foto’s worden overgenomen voor andere publicaties.