De Bijbel
is een oud boek

met verhalen
voor vandaag

De Bijbel is een oud boek met verhalen voor vandaag

“Het is de leidraad voor ons hele handelen”

De bijbel is het uitgangspunt voor
Het Octaaf. “Het is de leidraad voor ons hele handelen. Voor de omgang met elkaar, met de ouders en het team. Het is mooi als mensen dat kunnen zien in onze omgang,” aldus Dineke Hulst.

"We zijn een protestants-christelijke school die open staat voor ieder gezin,” vult Francis van den Pol haar collega aan. “Het gaat om respect voor ons christelijk uitgangspunt. Zo willen we graag dat ouders aanwezig zijn bij onze vieringen. Het respect voor elkaar is belangrijk en we willen op een liefdevolle wijze met elkaar omgaan.”

Oude woorden naar heden halen

Dineke wil met haar dagopening de kinderen iets meegeven voor hun leven van nu. Wat leert de Bijbel ons over de omgang met elkaar? Vanuit de Bijbel leren we liefde te geven aan de ander en ons zelf te ontwikkelen met onze eigen talenten. “Tijdens de dagopening vertellen we een Bijbelverhaal, zingen we liedjes en bidden we. We willen graag dat kinderen dingen inbrengen voor het gebed. Ook is er een gebedsgroep van ouders op school. In het gebedshuisje mogen onderwerpen worden aangedragen. Denk hierbij aan onderwerpen als dankbaarheid bij geboorte, herstel voor ziekte of dingen echt voor onze school bijvoorbeeld zegen voor de formatie.”

Feestdagen op school en in de kerk

Pasen en Kerst worden om het jaar in de kerk gevierd. “We doen een kerstmusical, een poppentheater en we zingen kerstliederen. Het andere jaar is de viering op school. Hier is dan een kerstwandeling, een maaltijd of een samenzang op het schoolplein,” legt Francis uit. “Het Paasverhaal wordt in de klas verteld en ook besteden we aandacht aan bid- en dankdag. De derde week van september staat in het teken van kerk en school en wordt afgesloten met een kerkdienst waarbij ieder naar zijn eigen kerk gaat en de gezinnen die normaal niet naar de kerk gaan, kunnen naar een kerk naar keuze gaan.”

Omzien naar elkaar

Het Octaaf wil er zijn voor elkaar. “We steunen twee kinderen in Haïti via Compassion met het zendingsgeld,” zo vertelt Dineke. “Ook doen we tweejaarlijks mee met de actie schoenendoos waarbij je spullen inzamelt. Maar we denken ook aan de mensen dichter bij huis. Als we na schoolactiviteiten producten over hebben, gaan de restanten naar gezinnen van kinderen op school die het financieel minder hebben. Samen zijn we school en dan ben je er ook voor elkaar.”