Zelfstandigheid
oefenen is erg
belangrijk

Zelfstandigheid oefenen is erg belangrijk

“Dat levert blije kinderen en
goede resultaten op”

Aan de instructietafel van Het Octaaf roept de leerkracht een aantal kinderen bij zich, terwijl de rest zelfstandig aan het werk is. “Zelfstandigheid oefenen is erg belangrijk voor kinderen,” legt intern begeleider Anne-Marije van Tongeren uit. “We doen dat op diverse manieren. Ook hebben de kinderen steeds meer invloed op hoe ze willen leren, dat levert blije kinderen en goede resultaten op.”

"DE MOTIVATIE KOMT
VANUIT HET KIND"

De intern begeleider kijkt zo goed mogelijk wat kinderen en/of groepen nodig hebben. “Ik heb heel nauw contact met leerkrachten. Op vaste momenten hebben we leerlingbesprekingen. Wat is er gaande en wat heeft de leerkracht nodig? Dat zijn zaken die hier besproken worden. Welk kind zit goed op niveau en wie heeft er iets extra’s nodig? Wie heeft er ondersteuning nodig? Zo zorgen we er voor dat ieder kind op zijn niveau wordt bediend.”

Kinderen beter betrekken bij de lesstof

Er wordt op Het Octaaf gewerkt met coöperatieve werkvormen. “Tijdens de lessen zetten we diverse manieren in om kinderen

nog beter te betrekken bij de leerstof. Zokunnen kinderen aan elkaar uitleggen hoe je dingen opzoekt. Ze nemen dat goed van elkaar aan. Soms werkt dit beter dan dat de leerkracht dingen uitlegt,” vertelt Anne-Marije met een lach op haar gezicht.

Leerkracht leert van ouder over het kind

Ouders komen aan het begin van het schooljaar aan de leerkracht vertellen hoe hun kind in elkaar zit. “We noemen dit omgekeerde tien minuten gesprekken. De leerkracht leert het kind kennen. Hoe is jullie kind en wat verwacht je daarin van school? Wat heeft je kind nodig? Tijdens het gesprek gaat het niet alleen over het leren, maar ook over het sociaal-emotionele aspect.”

Motivatie vanuit het kind benutten

De zelfstandigheid komt extra aan bod als de leerling de school bijna gaat verlaten. “Eind groep 7 geven we een voorlopig schooladvies. Daarvoor zitten de leerkrachten van groep 6, 7 en de intern begeleider bij elkaar. Aan het eind van groep 7 vragen we aan de leerling wat de wens is voor het voortgezet onderwijs. Waar moet je nog aan werken om dit te bereiken? De motivatie komt dan vanuit het kind. Soms moet het kind nog even aan de bak, maar dat wil het dan ook zelf. Op deze manier bereik je de mooiste resultaten.”