Als je bent
zoals je bent,
is het goed

Als je bent zoals je bent, is het goed

“Het is altijd positief naar kinderen toe”

Op Het Octaaf wordt al heel lang gebruikt gemaakt van de Kanjertraining. De Kanjertraining is een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Door deze methode te gebruiken blijft de sfeer in de klas goed of verbetert deze. Kinderen leren omgaan met elkaar en leren zichzelf beter kennen. “Je gaat uit van het positieve, dat vind ik het mooie aan deze methode,” zo legt Erna Koridon uit.

Het mooie aan deze manier van werken op school? Erna Koridon hoeft niet lang na te denken. “Op het schoolplein gebeurt eigenlijk nooit wat. Gaat er toch een keer iets mis? Dan lossen we het op. Als kinderen tijdens de pauze pestgedrag ervaren hebben ze handvatten geleerd om eerst zelf aan te geven dat ze het gedrag van de ander vervelend vinden. Gaat de ander door, dan roepen ze de hulp in van de leerkracht. Deze geeft een duidelijke grens aan en zorgt ervoor dat het gedrag stopt. Het is mooi om te zien hoe kinderen leren om zelf dingen op te lossen en om te zien hoe goed dit gaat. Tegelijkertijd zorgen we door duidelijke grenzen dat het veilig is voor iedereen. ”

Je kiest voor bepaald gedrag

De Kanjertraining gaat uit van vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect. We gaan ervan uit dat ieder kind zich goed wil gedragen. Alle leerkrachten zijn geschoold om de lessen te geven.

“Op de hele school spreken we dezelfde taal. Dat is mooi om teervaren. Iedere week zijn er Kanjerlessen en de posters hangen door onze school. Iedereen groeit op met het idee dat je kunt kiezen voor bepaald gedrag. Soms heb je niet door hoe jouw gedag overkomt, maar maakt de ander je daar bewust van. Dit is fijn want zo weet je

VERTROUWEN
VEILIGHEID
RUST
WEDERZIJDS RESPECT

hoe de ander zich voelt. Het vertrouwen staat centraal en deze vraag stellen we ook aan de kinderen: wil je te vertrouwen zijn? Prachtig om te zien dat ieder kind dit eigenlijk graag wil. Wij helpen kinderen hoe ze dit in de praktijk kunnen doen.”

“We verwachten ook wel iets van ouders”

“Ieder jaar starten we met gesprekken waarin ouders vertellen wie hun kind is en wat het nodig heeft op school. Ook daarin komt deze training naar voren. We doen met ouders dan een oefening om te ervaren hoe het is. Ook zij ervaren dan dat ieder kind in zijn kracht wordt gezet. We verwachten ook wel iets van ouders, want wij gaan altijd uit van het positieve van een kind. Natuurlijk mag er best een keer negatief gedrag zijn. Als die positieve insteek er is, komt het goed.”

Altijd positief naar de kinderen

De Kanjertraining ontwikkelt steeds nieuwe materialen die ingaan op de problemen in deze tijd. “Ik vind het mooi om te zien dat het werkt. Als je bent zoals je bent, is het goed. Het heeft voor mij ook op een erg prettige manier doorgewerkt in de lessen. Het is altijd positief naar kinderen toe.”

"ALS DE POSITIEVE

INSTEEK ER IS, KOMT
HET GOED"