Kinderen
mogen ontdekken

in het nieuwe
technieklokaal

Het Octaaf heeft een technieklokaal. Sinds schooljaar 2017-2018 krijgen de kinderen vanaf groep 2 techniekles. Hierdoor ontstaat er een rijke leeromgeving die de leergierigheid en nieuwsgierigheid van kinderen prikkelt. Directeur Dora Riet is er erg blij mee. “De kinderen genieten van deze lessen en het sluit prachtig aan bij de manier van werken van 4xWijzer. De kinderen leren op hun eigen manier en je kunt kinderen op maat bedienen omdat ze individueel leren.”

Werken met gereedschappen, programmeren op de computer en proefjes doen. Het zijn slechts voorbeelden van wat er allemaal kan in het lokaal. Techniek leerkracht Johan Versluis gaat aan de slag met alle kinderen. “We hebben een doorgaande lijn voor de groepen 1 tot en met 8 ontwikkeld. Alle groepen krijgen om de week les in het technieklokaal.”

Proberen en ontdekken

Het zelfontdekkend leren is waar kinderen blij en gemotiveerd van worden. “Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Dit wordt geprikkeld door ze met diverse onderdelen van techniek in contact te brengen. Techniek sluit aan bij de 21e eeuwse vaardigheden.

"WAT DOEN WIJ TOCH

ALLEMAAL LEUKE

DINGEN"

belangrijk dat kinderen deze vaardigheden ontwikkelen om ze voor te bereiden op hun toekomst. De kinderen ontwikkelen zich door te proberen en te ontdekken.”

Uitvinden waar je talent ligt

Het wordt steeds duidelijker dat er een tekort komt op de arbeidsmarkt wat betreft technische vaardigheden. Mensen die met de handen werken, worden schaars zo lijkt het. “Techniek is interessant, techniek is veelzijdig.

Zonder techniek zou onze samenleving er heel anders uitzien. Als kinderen bij ons op school nu al ontdekken dat hun interesse en talent daar ligt, is dat geweldig. Bovendien heeft iedereen zijn eigen talenten. Als je een technisch talent bent, is het goed om dit talent al jong te ontwikkelen.”

Hulp van ouders

De directeur hoopt dat ook ouders of opa’s en oma’s hierbij willen helpen. “Als je bijvoorbeeld handig bent met houtbewerken-, vinden we het geweldig als je ons hierbij wilt ondersteunen. Voor kinderen is het altijd fijn als familieleden een steentje bijdragen op school. Daarbij kunnen we met meer hulp heel prettig in kleine groepjes werken.”

Trots op ontwikkeling

Dora Riet is trots op haar team dat steeds in ontwikkeling blijft. “We horen bij de eerste scholen van Elburg die dit opzetten. Een collega zei laatst ‘Wat doen wij toch allemaal leuke dingen.’ Dat is het precies. Samen gaan we voor het beste voor de kinderen en blijven we ons ontwikkelen. Het is heerlijk om te zien dat de collega’s en de leerlingen er zoveel plezier aan beleven. Uiteraard zijn ook andere scholen uit de omgeving van harte welkom om gebruik te maken van ons geweldige lokaal.”