Voorwoord

Ieder uniek, samen compleet

Ieder kind is uniek en ieder kind mag zijn wie hij of zij is. We willen ieder kind het gevoel geven dat het welkom is en dat ieder kind zich op een manier mag ontwikkelen die bij hem/haar past. Het kind staat centraal en dat is waar het om draait op Het Octaaf.

Het Octaaf is een protestants-christelijke basisschool. Bij ons staat de godsdienstige opvoeding centraal. We vinden het belangrijk om het kind liefde voor zichzelf en zijn medemens mee te geven. We willen het kind leren leven als kind van God, het laten opkomen voor een ander en respect te tonen voor de medemens.

We onderscheiden aandacht op sociaal- emotioneel en op didactisch en op cognitief vlak. Als kinderen goed in hun vel zitten en met plezier naar school gaan, komen ze tot leren. Dat betekent dat ze zich veilig moeten voelen, vertrouwen moeten hebben in de leraren, in elkaar en in zichzelf. Hierbij is belangrijk dat ons onderwijs gericht is op het zelfstandig, kritisch en creatief leren denken.

Omdat de opvoeding grotendeels thuis plaats vindt, is een goede samenwerking tussen gezin en school van groot belang. Overleg is dan ook heel belangrijk. Omdat het ene kind verder in ontwikkeling is of sneller werkt dan het andere kind, is differentiatie noodzakelijk. Op die manier kan elk kind het onderwijs krijgen waarop het recht heeft.

Wanneer u na het lezen na dit magazine nog vragen hebt, inlichtingen wilt of uw kind wilt aanmelden, maak dan gerust een afspraak. Ik geef u graag een persoonlijke rondleiding.


Ik wens u veel leesplezier!

Dora Riet,
directeur Het Octaaf